คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งแรกโจนส์โบโร – ชุมนุมไทย-ลาว

First Baptist Church of Jonesboro – Thai-Lao Congregation

คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งแรกโจนส์โบโร – ชุมนุมไทย-ลาว

ATTEND:

Rev. Dr. Ken Sooksatit – Pastor

Located at: 100 Lee Street, Jonesboro, GA 30236

  • Worship Service: 11:000am / Sundays
  • Sunday School: 10:00am

Subscribe to our e-news